Naučná stezka Hrotovicko

Jedna ze zastávek NS HrotovickoV pondělí 9.června 2008 byla otevřena a za účasti starosty města Hrotovice a starostů okolních obcí uvedena do provozu Naučná stezka Hrotovicko.

Naučná stezka tvoří uzavřený okruh se 16 zastávkami. První zastávka je na křižovatce lesních cest Boříkovská a spojky od lesní cesty Strženecké u chaty Zelená. Z Hrotovic se na začátek naučné stezky dostanete městskou komunikací vedoucí od kostela cestou kolem hřbitova směrem k vykopávkám středověké obce Mstěnice. Okruh naučné stezky vede od Hrotovic směrem k těmto vykopávkám. Na křižovatce u odbočky k Mstěnicím zahýbá vpravo ke Stinskému rybníku na lesní cestu Strženecká a vrací se po ní kolem Junácké louky a dvou nových rybníků Chobot na křižovatku u sněžné jámy. Tam stezka odbočuje vpravo po spojce mezi lesními cestami Strženeckou a Boříkovskou a okruh se uzavírá.

Trasa naučné stezky je dlouhá přibližně 5 km. Je určená především pro pěší turisty a cykloturisty. Pro maminky s kočárky a vozíčkáře je vhodný pouze úsek po asfaltové lesní účelové komunikaci Strženec mezi zastávkami č.10 –15, kde je lesní cesta vyasfaltovaná a tedy bezproblémů průjezdná. Za dobrého počasí je přístupný i úsek mezi zastávkami č. 1 – 5 po rovinaté části lesní cesty Boříkovská. Svažitý úsek lesní cesty Boříkovská ke Mstěnicím a kolem Stinského rybníka je pro vozíčkáře běžně nesjízdný, za příznivého počasí tudy lze projet pouze s velkými obtížemi. Naučná stezka je součástí cyklotrasy Jihlava – Český Těšín.

Mapa zastávek

Vzhledem k tomu, že panely se vždy zabývají samostaným tématem je možno prohlídku trasy zahájit kdekoliv nebo projít jen část stezky apod. Je také přístupná od silnice z Hrotovic do Bačic. Zastávky naučné stezky se až na jedinou výjimku zabývají lesními ekosystémy. Tou výjimkou je zastávka č. 7, která upozorňuje na nedaleké vykopávky zaniklé středověké obce Mstěnice. Jedná se o zajímavé zpestření trasy a nenáročnou odbočku z okruhu naučné stezky asi 500 m . Bližší informace na http://www.castles.cz/tvrz-mstenice/ Ostaní zastávky se zabývají problematikou lesního prostředí.

Názvy a témata zastávek :
 • Geomorfologie
 • Lišejníky
 • Kapraďorosty
 • Jehličnany
 • Listnáče
 • Lesní rostliny
 • Luční rostliny
 • Společenský lesní hmyz
 • Obojživelníci
 • Plazi
 • Ptáci
 • Savci
 • Myslivost
 • Lesní porosty
 • Lesní hospodářství

Území, ve kterém je umístěn okruh naučné stezky Hrotovicko je velmi zajímavým lesním prostředím s krásnými dubovými porosty okolo Boříkovské lesní cesty, smrkovými porosty nad Stinským rybníkem, porosty jasanu a olší okolo Račického potoka i borovými porosty na skalách nad rybníkem Chobot. Nádherné je střídání lesních, lučních a vodních ekosystemů u rybníků Chobot, Junácké louky a u Stinského rybníka. Zajímavý je i přepad Stinského rybníka vytesaný ve skále.

Návštěvník zde může najít řadu vzácných druhů rostlin a a živočichů jako jsou např. brambořík nachový (Cyclamen Europeum) nebo kopytník evropský (Asarum europaeum), čáp černý (Ciconia nigra) nebo výr velký (Bubo bubo) či krkavec veliký (Corvus corax). Na území se kromě zvěře srnčí a černé vyskytují i nepůvodní druhy – muflon evropský a jelen sika, které mají v těchto úživných lesních ekosystémech při správném mysliveckém hospodaření vhodné podmínky k chovu.

Prosíme všechny návštěvníky lesa i naučné stezky aby zachovávali klid a pořádek. Přejem všem návštěvníkům hezké zážitky v krásné přírodě Hrotovicka.