Naučné stezky

Motto: „Poznej a chraň!“

Les je naše „Zelené moře“, nenahraditelná součást naší přírody a krajiny, místo odpočinku a zábavy pro většinu našich spoluobčanů. Nevnímáme však jeho existenci jako samozřejmost? Víme jak les vzniká, s jakými se potýká problémy, kdo a jak se o něj stará? Les již dávno není pouze záležitostí majitelů lesů a lesníků, ale stává se stále více věcí veřejnou.

Proto lesníci státního podniku Lesy České republiky budují v rámci celopodnikové koncepce zajištění cílů veřejného zájmu lesnické naučné stezky, určené pro žáky základních i středních škol. Vybudování těchto stezek si klade za cíl vysvětlit žákům základních škol obecně co je to les, jaký je jeho význam pro člověka a naši společnost, problematiku lesního hospodářství a ekologie. Z informačních panelů se dočteme informace o bylinách, lesní zvěři a ostatních zástupcích živočišné říše, kteří se v dané oblasti vyskytují. Dozvíme se o významu vody pro les a lesa pro koloběh vody v přírodě, o významu lesa pro člověka a vlivu člověka na les a podobně. Na jednotlivých zastávkách si můžeme vyzkoušet svoje znalosti přírody při poznávání různých rostlin a živočichů. Panely naučné stezky jsou doplněny fotografiemi, obrázky i schématy. Na území LS Třebíč můžete v současné době najít dvě naučné stezky. Jedna se nachází nedaleko města Třebíče, v k.ú. Podklášteří a druhá u města Hrotovice.

LS Třebíč přeje všem návštěvníkům krásnou procházku!