Naučná stezka Bažantnice

Naučná stezka začíná na okraji lesa, vlevo od silnice z Třebíče do Račerovic a pokračuje alejí památných, státem chráněných lip, za polesím Bažantnice, do lesníhok omplexu Dolní Bažantnice.

Na devíti zastávkách se můžeme stručně seznámit s historií lesů na Třebíčsku, s funkcemi lesa v naší krajině, s problematikou hospodaření v lesích, ochranou lesa a skladbou lesních porostů. Dále se dočteme o bylinách, lesní zvěři a ostatních zástupcích živočišné říše, kteří se v dané oblasti vyskytují. Dozvíme se o významu vody pro les a lesa pro koloběh vody v přírodě, o významu lesa pro člověka a vlivu člověka na les a podobně. Na jednotlivých zastávkách si můžeme i vyzkoušet svoje znalosti přírody při poznávání různých rostlin a živočichů, a svoji úspěšnost si ověřit na poslední zastávce. Panely naučné stezky jsou doplněny pěknými fotografiemi, obrázky i schématy. Stezka je doplněna i menšími tabulkami, které popisují jednotlivé lesní dřeviny nebo jiné zajímavosti.

Názvy a témata zastávek:
  1. Historie území
  2. Les v krajině
  3. Les a lesníci
  4. Lesní porost
  5. Rostliny v lese
  6. Zvěř a ostatní živočichové v lese
  7. Voda v lese
  8. Ochrana lesa
  9. Les a člověk 

Na počátku stezky se několikrát otevře pěkný výhled na část našeho kraje, než nás dobře značená cesta zavede do lesních porostů. Zde především v parných letních měsících, nebo větrných podzimních dnech oceníme klimatickou funkci lesa. Zvláště, když se dostaneme do druhé části našeho putování, kde smrkové a borové porosty vystřídá jilmová doubrava s krásnými kmeny dubů, jasanů a lip. Bohužel jilmy nalezneme již pouze v křovinném patře. Další cesta značená šipkami nás zavede k lesnímu rybníčku s pěkným posezením a odtud již zpět do smrkových porostů a k závěrečnému zastavení v odpočinkovém, nově opraveném altánu. Celá trasa je pouze tři kilometry dlouhá, takže ji lze absolvovat beze spěchu a v pohodě.

Na rozdíl od jiných naučných stezek, které většinou popisují výjimečná území naší republiky naučná stezka Bažantinice popisuje les, jak ho známe všichni z rodinných výletů do přírody. Začíná v těsné blízkosti města, takže je dosažitelná městskou hromadnou dopravou. Proto je vhodná zejména pro školní exkurse a věříme, že přinese mnoho užitku především při ekologické výchově naší mládeže.